Để có thể vận hành tốt việc kinh doanh của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần có cái nhìn tổng quan về thuế, các loại thuế, cách thức đăng ký, kê khai cũng như nộp thuế.

Tổng quan về thuế và những điều cần biết

TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của các tổ chức và mọi công dân. Nó góp phần điều tiết kinh tế và mang lại sự công bằng cho xã hội.

Theo luật thuế Việt Nam, khi hoạt động kinh doanh và đầu tư, các doanh nghiệp thường chịu ảnh hưởng bởi những loại thuế sau:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế nhà thầu nước ngoài
 • Một số loại thuế khác: thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế nhà đất, thuế bảo vệ môi trường, …
 • Phí và lệ phí: lệ phí trước bạ, phí cầu đường, …
Tổng quan về đăng ký thuế

TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Trước khi tiến hành các giao dịch liên quan đến nghĩa vụ về thuế, người nộp thuế cần phải kê khai những thông tin cơ bản với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc với cơ quan thuế.

 • Đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký thuế theo Luật doanh nghiệp và Luật thuế hiện hành.

Mã số thể hiện trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp. Như vậy, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy hoặc điện tử và gửi đến cơ quan thuế quản lý.

 • Đối với cá nhân:

Mỗi cá nhân nộp thuế sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất.

Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký thuế cho người lao động và người phụ thuộc của họ một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

TỔNG QUAN VỀ KÊ KHAI THUẾ

Tùy vào điều kiện và tình hình kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm xác định hình thức kê khai thuế theo tháng, quý, năm, theo từng lần phát sinh hoặc dựa trên sự thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với những loại thuế kê khai theo tháng, quý và năm, dù phát sinh nghĩa vụ nộp hay không nộp thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện miễn giảm, hưởng ưu đãi thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý theo đúng quy định.

Thời hạn nộp báo cáo thuế và quyết toán thuế

Theo điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế:

 • Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.
 • Theo năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Theo từng lần phát sinh: chậm nhất là 10 ngày sau khi phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Hồ sơ quyết toán thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân tự quyết toán: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Tổng quan về việc nộp thuế

TỔNG QUAN VỀ NỘP THUẾ

Thời hạn

 • Dựa trên phương pháp kê khai, tính thuế mà thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo thuế.
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý, doanh nghiệp phải tiến hành nộp thuế trước ngày 30 của tháng đầu quý sau và không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
 • Ngày nộp tiền thuế chính là căn cứ để cơ quan thuế tính toán số tiền phạt nộp chậm (nếu có) của doanh nghiệp.

Cách thức

Người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc nộp bằng phương pháp điện tử.

Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam hoặc là đồng ngoại tệ nhưng phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày giao dịch.

Trong trường hợp nộp thừa tiền thuế, người nộp thuế có quyền bù trừ vào nghĩa vụ phải nộp các loại thuế khác hoặc vào kỳ tính thuế tiếp theo, hoặc người nộp thuế có thể lập hồ sơ hoàn thuế để được hoàn trả số thuế đã nộp thừa.

Bài viết này STARTUPLAND muốn mang đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về thuế, các loại thuế, cách thức đăng ký, kê khai và nộp thuế mà doanh nghiệp cần phải biết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các bài viết sau, chúng tôi sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của thuế để các bạn có thể nắm bắt vấn đề một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.

Đăng bình luận:

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.