Liên hệ

  • 231-233 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
  • 088 880 2358
  • [email protected]
  • Thứ 2-6: 8:30 đến 18:00
    Thứ 7: 9:00 đến 12:00

Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về
quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký Bảo hộ sáng chế, Giải pháp ...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ
Thương hiệu, nhãn hiệu, logo

Bảo hộ Thương hiệu, nhãn hiệu, logo

Đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả

Chuyển giao quyền
sở hữu công nghiệp

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Xử lý xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí ...

Các ngành kinh doanh
chúng tôi đã phục vụ

Mỗi lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh có những đặc trưng riêng
là bài học quý giá mà chúng tôi đã trải nghiệm.

Đầu tư &
Pitching gọi vốn

Logistic &
vận chuyển

Xây dựng &
năng lượng mặt trời

Thương mại &
xuất nhập khẩu

Tư vấn &
cung ứng dịch vụ

Sản xuất &
gia công, lắp đặt

Đánh Giá Của Khách Hàng

Trở thành đối tác của StartupLand

Mọi gánh nặng hãy để chúng tôi giải quyết,
việc kinh doanh là của bạn.

Cơ hội phát triển cùng StartupLand

Muốn đi nhanh thì đi một mình,
muốn thành công thì hãy đi cùng nhau nhé!