quyết định thành lập doanh nghiệp
Quyết định mở công ty năm 2021

Khi tiến hành đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp thì các chủ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết thì trong đó mẫu quyết định thành lập công ty là một thủ tục vô cùng cần thiết để nhận được giấy phép kinh doanh.

Vậy mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là gì? Có thực sự cần mẫu quyết định công ty để thành lập doanh nghiệp? Nếu cần thì soạn thảo mẫu này cần những điều kiện gì?

Cùng STARTUPLAND tìm hiểu kỹ hơn về các mẫu văn bản quyết định thành lập công ty trong bài viết dưới đây nhé!

Quyết định thành lập công ty là gì?

quy định thành lập công ty cổ phần
Biểu mẫu quy định thành lập công ty

Có thể hiểu đơn giản quyết định thành lập doanh nghiệp là một văn bản được thống nhất bởi các thành viên sở hữu và góp vốn của doanh nghiệp.

Nội dung của văn bản quyết định mở công ty này bao gồm:

 • Số thành viên góp vốn
 • Số tiền góp
 • Tài sản góp vốn
 • Mức tỷ lệ góp vốn của từng thành viên
 • Quy định về cơ cấu doanh nghiệp
 • Tên công ty
 • Trụ sở chính
 • Ngành nghề kinh doanh,
 • Tên người đại diện pháp luật.

Và đây cũng là tài liệu quan trọng cần nộp trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

mẫu quyết định công ty
Hình ảnh mẫu văn bản quyết định thành lập công ty

Văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ được ban hành cho:

 • Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Chủ sở hữu (Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần)

Mở công ty có cần có quyết định thành lập phòng kinh doanh không?

Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì các chủ sở hữu nếu là một cá nhân, tổ chức khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì trong thủ tục đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có quyết định quy định thành lập công ty.

Chính vì vậy, quyết định thành lập doanh nghiệp này là thủ tục bắt buộc nhằm xác nhận sự thống nhất và được chấp nhận bởi tất cả các thành viên.

LƯU Ý

Trong trường hợp không có quyết định thành lập doanh nghiệp thì các chủ kinh doanh phải thay thế bằng những giấy tờ có giá trị tương đương như Giấy chứng nhận đăng ký công ty, doanh nghiệp.

Nội dung mẫu văn bản quyết định thành lập công ty

quyết định thành lập của công ty
Nội dung mẫu hồ sơ quyết định thành lập công ty cổ phần

Xét về điểm chung, mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ đảm bảo được các nội dung sau:

 • Thông tin các thành viên, tổ chức cùng đứng ra quyết định thành lập doanh nghiệp (CMND/ hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân)
 • Tên mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Địa chỉ thời gian đưa ra quyết định
 • Căn cứ thành lập doanh nghiệp
 • Nội dung văn bản quyết định:

Trong nội dung văn bản quyết định thành lập công ty sẽ có những nội dung nhỏ như sau:

 • Danh sách thành viên góp vốn
 • Tổng giá trị tài sản góp vốn
 • Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm và thông tin các thành viên có trách nhiệm
 • Tên chủ tịch hội đồng quản trị/giám đốc/tổng giám đốc.
quy định thành lập doanh nghiệp
Lưu ý quy định thành lập của công ty

Một điểm cần chú ý là trước khi đưa được quyết định thành lập doanh nghiệp đó là bạn cần có biên bản cuộc họp thông qua nội dung thành lập công ty, các điều kiện, nội dung thỏa thuận giữa các thành viên của công ty.

Nội dung biên bản cuộc họp bao gồm các nội dung như:

 • Tên mục đích biên bản
 • Thông tin thành viên tham gia trong buổi họp
 • Nội dung quyết định góp vốn
 • Mức vốn góp
 • Quyết định bầu và cử người nắm giữ chức vụ có quyết hạn với người đại diện pháp luật. Văn bản này cần có chữ ký đầy đủ họ tên của tất cả các thành viên tham gia cuộc họp.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất 2021

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021

Đối với mẫu quyết định thành lập công ty TNHH MTV thì được chia theo 2 trường hợp khi chủ sở hữu là cá nhântổ chức.

Đối với mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty là cá nhân:

Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân thì mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên không cần biên bản họp hội đồng thành viên hay mẫu quyết định thành lập của các thành viên góp vốn

Đối với mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty tổ chức:

Cùng chung mẫu với các mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp khác. Bạn chỉ cần lưu ý khi lựa chọn mô hình:  

Lưu ý đầu tiên:

Chủ sở hữu công ty ủy quyền cho một thành viên trở thành người đại diện pháp luật

Người này sẽ giữ chức chủ tịch công ty TNHH. Mô hình công ty sẽ theo chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

Lưu ý thứ hai:

Chủ sở hữu ủy quyền cho từ 2 thành viên làm người đại diện pháp luật:

Mô hình quản lý công ty sẽ theo Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY 2 TV

Tải mẫu quyết định thành lập công ty 2 thành viên trở lên

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu quyết định này áp dụng cho các thay đổi như sau:

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở
 • Mức thay đổi mức vốn điều lệ, mức tỷ lệ vốn góp
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế, thay đổi tài khoản ngân hàng.

Thời gian yêu cầu nộp chậm nhất là 10 ngày từ khi có quyết định thay đổi. Khi nộp hồ sơ lên phòng Đăng ký kinh doanh cần mang theo CMND bản sao công chứng và bản gốc.

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh mới nhất 2021

Đối với mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện thì sẽ được chia làm 3 mẫu văn bản cho công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Mẫu quyết thành lập chi nhánh công ty cổ phần năm 2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Mẫu hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần
mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV
mẫu quyết định thành lập chi nhánh
Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Mẫu quyét định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên
mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh
Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu quyết định thành lập phòng ban

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG BAN CÔNG TY

Hồ sơ thành lập phòng ban 2021

Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV

Hồ sơ giải thể công ty năm 2021

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2021

Mẫu quyết định chia lợi nhuận công ty tnhh

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập doanh nghiệp năm 2021

mẫu quyết định công ty
Môt số lưu ý trong soạn thảo quyết định công ty

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp đã được Luật Doanh nghiệp quy định rõ ràng, bạn chỉ cần tải mẫu về và điền đầy đủ các thông tin trống và có ký tên xác nhận phía dưới là được.

Sau đây là từng hạng mục mà các chủ kinh doanh cần để ý khi soạn quyết định thành lập công ty:

Căn cứ trên biên bản họp trước đó

Đối với các loại hình doanh nghiệp có nhiều hơn hai chủ sở hữu hoặc một chủ sở hữu nhưng là tổ chức, cần có biên bản cuộc họp đi kèm cùng quyết định thành lập doanh nghiệp.

Quyết định doanh nghiệp hay quyết định công ty chỉ là văn bản tổng hợp và thống nhất lại các nội dung chính trong biên bản cuộc họp.

Các nội dung công khai minh bạch đầy đủ và chi tiết

Cụ thể trong các phần điều khoản phải minh bạch, nhất trí về hoạt động cơ cấu thành lập, mức vốn điều lệ hay bầu cử người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm hoạt động.

Văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp cần có sự liệt kê chi tiết và rõ ràng mức vốn góptỉ lệ vốn góp mỗi thành viên.

Giá trị tài sản vốn góp này đã được sự tán thành dựa trên tinh thần số đông các thành viên.

Có thông tin người chịu trách nhiệm quản lý phần vốn

Văn bản cần làm rõ ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn và thực hiện các quyền trong công ty. Thông tin chi tiết cá nhân và trách nhiệm của từng thành viên ủy quyền.

Yêu cầu có đầy đủ chữ ký

Mọi thành viên sáng lập doanh nghiệp phải có chữ ký, họ và tên trong văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý về quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp

lưu ý quyết định thành lập doanh nghiệp
Lưu ý về quyết định mở công ty, doanh nghiệp 2021

Khi đưa ra quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp, chủ sở hữu và đồng sở hữu cần làm rõ mọi vấn đề thông tin ban đầu sau đây:

Xác định ngành nghề kinh doanh và mục đích hoạt động

Ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành nào, có điều kiện hoạt động như thế nào, Doanh nghiệp đã đủ điều kiện đáp ứng hay chưa.

Mã ngành nghề này yêu cầu mức vốn pháp lý bao nhiêu, doanh nghiệp nên lựa chọn mức vốn điều lệ nào là hợp lý nhất.

Xác định vị trí và cơ cấu các thành viên

Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty như thế nào, cần phải làm rõ ngay từ đâu.

Các vị trí đảm nhiệm không thể thiếu là gì, ai giữ chức vụ nào và có quyền nghĩa vụ thực hiện ra sao. Đâu là thành viên sáng lập, đâu là thành viên góp vốn, cần làm rõ.

Hay các thành viên của hội đồng quản trị gồm những ai (đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần).

Cần lựa chọn tên công ty và trụ sở chính hoạt động

Tên doanh nghiệp cần tham khảo trước trong danh sách công ty trên cổng thông tin quốc gia để tránh trùng sẽ không được đăng ký.

Tên công ty sẽ bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Địa chỉ đặt trụ sở chính công ty không được là khu tập thể hay căn chung cư.

Chủ sở hữu nên lựa chọn trụ sở chính là nơi cố định để có thể hoạt động lâu dài, tránh thời gian cho các thủ tục thay đổi về sau.

Quy trình để thành lập doanh nghiệp ra sao?

Quy trình thành lập công ty thế nào?

Thành lập doanh nghiệp cần được thực hiện theo trình tự của pháp luật với đầy đủ các bước và hồ sơ mỗi giai đoạn. Sau các bước đã xác định các thông tin giấy tờ cần thiết, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại văn phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Có 3 hình thức nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh như:

Hình thức 1:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (trụ sở chính nằm ở địa phương cấp huyện trở xuống)

Hình thức 2:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch Đầu tư (trụ sở chính nằm ở cấp tỉnh trung ương)

Hình thức 3:

Doanh nghiệp cũng có thể nộp online trên Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện.

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty (có mẫu sẵn, người làm đơn chỉ cần điền đầy đủ và ký tên)
 • Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp, biên bản họp (nếu có)
 • Bản dự thảo điều lệ công ty,
 • Bản sao công chứng thông tin cá nhân (CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân) của người đại diện pháp luật, của các thành viên sáng lập, chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp (đối với các mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Bước 2: Nhận kết quả chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Kể từ thời gian phòng đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ thông tin hồ sơ là 3 ngày, quyết định thông qua việc thành lập doanh nghiệp sẽ được gửi đến người nộp.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Sở sẽ gửi thông báo về các giấy tờ cần bổ sung hay sửa đổi.

Dịch vụ thành lập công ty với GIÁ 0 ĐỒNG

Để đưa tới quyết định thành lập một doanh nghiệp không hề đơn giản khi cần trải qua nhiều bước thực hiệnthủ tục pháp lý rất khó khăn

Doanh nghiệp càng có mô hình cơ cấu tổ chức càng phức tạp, hồ sơ và các bước thực hiện lại càng nhiều hơn.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp tìm đến giải pháp tư vấn thành lập doanh nghiệp từ các đơn vị uy tín như STARTUPLAND.

Nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, STARTUPLAND tự hào khi trở thành đơn vị uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nhấc máy lên và gọi ngay theo hotline của STARTUPLAND để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!

Kết luận

Quyết định thành lập công ty là một giấy tờ vô cùng quan trọng khi bạn đăng ký kinh doanh một ngành nghề. Nếu ban có gặp trục trặc khi làm thủ tục hồ sơ thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia nhé

Đăng bình luận:

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.