ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung và thay đổi luật, các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt…

Hợp đồng lao động điện tử và những điều cần biết

Với thời đại công nghệ ngày càng đổi mới và phát triển như hiện nay, việc đàm phán và giao kết hợp đồng cũng đa dạng về hình thức hơn. Không phải lúc nào giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thỏa…