Tìm hiểu những quy định mới về con dấu doanh nghiệp

Trong mọi hợp đồng văn bản chứng kế toán và giao dịch, con dấu doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu. Quy định con dấu doanh nghiệp mang dấu hiệu riêng, đã đăng ký theo điều luật mới có thời hạn sử dụng không. Vậy theo bạn con dấu có thời hạn trong bao…

Tìm hiểu về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thành lập doanh nghiệp là điều kiện cần thiết để hợp pháp hóa và mở rộng hoạt động kinh doanh. Riêng đối với các khu công nghiệp chế xuất, việc thành lập có các yêu cầu đòi hỏi khó khăn hơn. Các thủ tục không đơn giản và dễ thực hiện như thành lập công…

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?

Do ảnh hưởng của Covid, nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, không ít doanh nghiệp đã phải đóng băng hoạt động kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh để không phải thực hiện báo cáo thuế. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh trở thành quyền…