Mức xử phạt mới nhất khi chậm nộp báo cáo thuế

Nghị định 125/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 19/10/2020 nhằm quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuế và hoá đơn. Nghị định này đã điều chỉnh tăng mức xử phạt liên quan đến việc nộp chậm báo cáo thuế của doanh nghiệp và chính thức được…