Những Khó Khăn Khi Thành Lập Công Ty Và Hướng Giải Quyết

Một công ty được thành lập không phải là một việc đơn giản. Nó có những khó khăn của nó. Và để mọi việc diễn ra tốt đẹp nhất thì bạn phải thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khó khăn khi thành lập công ty và…

Lệ phí môn bài 2017 có sự điều chỉnh theo hướng tăng – Căn cứ Luật quản lý thuế, căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp lệ phí môn bài 2017 theo…

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng cao của các chủ thể về kinh doanh, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu thêm về tất cả các hình thức kinh doanh mà pháp luật cho phép. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới loại hình kinh doanh nhỏ lẻ khác loại hình…

Loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên – Khái niệm: Theo quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 thì TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp do hai tổ chức hoặc cá nhân là thành viên trở lên góp vốn thành lập công ty nên. Số…

Trong các bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu về các loại hình doanh nghiệp khá đơn giản về cơ cấu tổ chức, điều hành của doanh nghiệp. Bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu thêm một loại hình doanh nghiệp khác có cơ cấu tổ chức phức tạp hơn, đồng nghĩa với việc quyền…