Liên hệ

  • 231-233 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
  • 088 880 2358
  • info@startupland.vn
  • Thứ 2-6: 8:30 đến 18:00
    Thứ 7: 9:00 đến 12:00

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa giấy phép bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ