Thành lập công ty cổ phần hiện là một trong những loại hình phổ biến được yêu thích lựa chọn hiện nay. Bởi quy mô hoạt động của công ty cổ phần khá lớn, nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và các cơ hội kêu gọi vốn. Trong đó chức năng của đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần chiếm vị trí quan trọng xuyên suốt hoạt động doanh nghiệp. Cùng STARTUPLAND tìm hiểu kỹ hơn về thành lập công ty cổ phần và chức năng đại hội cổ đông trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu thông tin về đại hội đồng CĐ của công ty cổ phần

Tìm hiểu về đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Đầu tiên bạn có thể hiểu đây là một cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với công ty cổ phần. Mọi hoạt động, bước đi lớn của công ty cổ phần đều cần được thông qua đại hội cổ đông. Việc này được thực hiện tại các buổi họp đại hội và có thực hiện biểu quyết bỏ phiếu. Số đông bỏ phiếu tán thành hay bác bỏ một hoạt động thay đổi nào đó sẽ chiếm phần thắng.

Điều này được quy định rõ tại Luật doanh nghiệp 2014. Đại hội đồng cổ đông bao gồm các thành viên cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó bao gồm: cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông khác theo quy định thuộc điều lệ công ty ty.

Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có thẩm quyền như thế nào?

Như đã nói ở trên, đại hội đồng cổ đông của công ty có gần như mọi quyền quyết định lớn nhất với doanh nghiệp:

– Duyệt thông qua các định hướng thay đổi phát triển của công ty theo từng giai đoạn

– Có quyền quyết định về số loại cổ phần, tổng cổ phần có quyền cháo bán, giá trị cổ tức theo từng năm.

– Có quyền bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm hay bãi nhiệm bất cứ thành viên Hội đồng quản trị hay kiểm soát viên nào.

– Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

– Được quyền kiểm tra và thông qua xét duyệt báo cáo tài chính mỗi năm

– Ra các quyết định quan trọng: tổ chức, sáp nhập, giải thể công ty

– Ngoài ra các thành viên của cổ đông có quyền mua trên 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại.

– Thực hiện xem xét xử lý các vấn đề về xử lý vi phạm gây thiệt hại kinh tế và uy tín của công ty cổ phần

Họp thường niên đối với đại hội đồng cổ đông

Mỗi năm đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức một lần mỗi năm. Thời gian cuộc họp thường niên nên tổ chức diễn ra trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Được quy định rõ tại khoản 2 điều 136 Luật doanh nghiệp 2014. Nghĩa là các doanh nghiệp sẽ thường tổ chức họp đại hội đồng cổ đông kể từ tháng 9 năm tài chính.

Ngoài cuộc họp bắt buộc cố định trên, đại hội cổ đông có thể tổ chức họp bất thường bất cứ lúc nào. Cuộc họp bất thường sẽ được tổ chức khi có trên 51% tổng số biểu quyết họp lần thứ nhất. Trường hợp cuộc họp đại hội lần thứ nhất không thể diễn ra do thiếu số biểu quyết sẽ được tiến hành lần thứ 2 với 33% số biểu quyết. Cho đến khi cuộc họp lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện thì thời gian 20 ngày sau đó, cuộc họp sẽ được diễn ra bất chấp số phiếu bầu là bao nhiêu.

Nội dung cuộc họp đại hội cổ đông thường niên

Nội dung cuộc họp thường niên đại hội cổ đông

Cuộc họp thường niên này sẽ được tổ chức mỗi năm theo thời gian quy định. Các vấn đề được thảo luận và thông qua trong cuộc họp sẽ bao gồm:

– Kế hoạch hoạt động phát triển của công ty

– Báo cáo tài chính năm

– Báo cáo hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên hội đồng quản trị

– Báo cáo tự đánh giá kết quả từ ban kiểm soát và các thành viên

– Xem xét mức cổ tức đối với cổ phần của từng loại.

Như vậy có thể thấy chức năng của đại hội cổ đông quyết định đến hướng đi phát triển của một công ty cổ phần như thế nào. Khi thành lập công ty cổ phần, các nhà sáng lập cần hiểu rõ và nắm thêm các quy định cần thiết về hoạt động của đại hội cổ đông. Đừng ngần ngại liên hệ STARTUPLAND để được tư vấn thêm các thủ tục cần thiết về đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty cổ phần, đại diện pháp luật, các thủ tục dịch vụ kế toán cần thiết.

Post Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.