Liên hệ

  • 231-233 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
  • 088 880 2358
  • [email protected]
  • Thứ 2-6: 8:30 đến 18:00
    Thứ 7: 9:00 đến 12:00

Nghị quyết số 42/NQ-CP: Hỗ trợ người lao động đang chịu ảnh hưởng bởi Covid-19