4 Điều cần lưu ý sau khi thay đổi tên công ty

Chúng ta đều biết tên công ty giữ một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Xét về góc độ thương mại, tên doanh nghiệp ngoài vai trò danh xưng, là bước đệm đầu tiên để khách hàng nhận diện thương hiệu thì tên…

Vốn điều lệ – đăng ký bao nhiêu là đủ?

Ông bà ta có câu: Phi thương bất phú, muốn làm giàu phải đi lên từ kinh doanh. Thành lập doanh nghiệp là yếu tố tiên quyết và là điều kiện cần để hợp pháp hóa quá trình kinh doanh, tạo ra lợi nhuận. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các…