5 bước thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thành lập doanh nghiệp chế xuất được xếp vào một trong những loại hình có nhiều yêu cầu đòi hỏi cao. Các thủ tục để tiến hành thành lập khu chế xuất cũng rất nghiêm ngặt, trải qua nhiều bước. Sau đây là 5 bước không thể bỏ qua khi công ty có dự định…

5 lưu ý quan trọng khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể là phương thức khởi nghiệp với lợi thế thủ tục đơn giản nhanh chóng. Hộ kinh doanh cá thể có thể do một cá nhân, một nhóm người làm chủ việc kinh doanh. Đây là hình thức mô hình mang quy mô nhỏ như các hộ gia đình.…

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty thành lập tại Việt Nam nhưng có vốn đầu tư nước ngoài. Dù sở hữu 1% hay 100% vốn đầu tư nước ngoài đều được gọi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ cơ…

Đăng ký quyền tác giả – Nên hay không?

Tác quyền hay còn gọi là quyền tác giả, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Xem thêm tại Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005). Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa…