Kinh doanh dịch vụ đòi nợ – cần các điều kiện gì?

Này 17/06/2020 , Quốc Hội đã thông qua Dự Thảo Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Như vậy, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị khai trừ từ ngày này. Quy…