LỢI ÍCH PHÁP LÝ KHI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Ngày nay khi mà nền công nghệ tiên tiến, tài sản trí tuệ ngày càng được coi trọng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại chưa xem trọng bảo vệ quyền lợi trí tuệ của mình. Lợi ích khi bảo hộ nhãn hiệu là gì? Tại sao doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ ngay từ…

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả hay còn gọi là tác quyền, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Xem thêm tại Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật,…