Cập nhật 04 thay đổi về quy định con dấu doanh nghiệp 2020

Con dấu doanh nghiệp là một nét dấu hiệu đặc biệt giúp doanh nghiệp không thể bị nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác. Con dấu là phương thức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch và hợp đồng. Hiện nay đã có cập nhật mới nhất về 4 sự thay đổi…