NHỮNG RỦI RO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Mỗi một doanh nghiệp kể từ khi được khai sinh đều cần phải có người đại diện theo pháp luật (“NĐDTPL“)- người nắm trong tay quyền điều hành và lèo lái hoạt động kinh doanh hằng ngày và cũng được xem là “bộ mặt” của mỗi một doanh nghiệp. Chính vì nắm giữ một vai…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) có lẽ là khái niệm không còn xa lạ đối với doanh nghiệp nói chung và các chủ thể trước khi thành lập doanh nghiệp nói riêng. Đây là giấy tờ pháp lý quan trọng của một doanh nghiệp và theo suốt quá trình doanh nghiệp hoạt…