Tư vấn kê khai sổ sách kế toán cho ngành xây dựng

Ngành xây dựng được xếp vào mã ngành nghề kinh doanh có tính tương đối phức tạp. Ngành xây dựng có rất nhiều các nội dung cần kê khai, nghiệp vụ và giao dịch phát sinh lớn. Do đó kế toán viên cần phải thực hiện rất nhiều bút toán một cách kỹ lưỡng và…

Tìm hiểu chính sách kê khai thuế doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất là loại hình doanh nghiệp đặc biệt có nhiều điểm khác so với doanh nghiệp thông thường. Điều này được thể hiện rõ nhất là chính sách kê khai thuế doanh nghiệp, ưu đãi về thuế. Doanh nghiệp chế xuất là gì, có gì khác so với doanh nghiệp thông thường,…