Có nên mở công ty riêng không? Nên mở công ty kinh doanh gì?

Bạn là một người trẻ tuổi, với những hoài bão cũng như mục tiêu lớn. Bạn ủ ấp ước mơ kinh doanh, khởi nghiệp nhưng vẫn còn nhiều khuất mắt, khó khăn. Bạn luôn tự hỏi rằng liệu có nên thành lập công ty riêng hay không? Nên thành lập công ty cổ phần hay…