Biết đăng ký nhãn hiệu ở đâu nhanh chóng?

Quyền sở hữu trí tuệ về Nhãn Hiệu càng ngày càng có nhiều giá trị khi mà các vấn đề cạnh tranh về bản quyền ngày một nhiều hơn. Các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân luôn muốn được bảo vệ về bản quyển chất xám và công sức mình bỏ ra. Đăng ký…

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

Có thể bạn chưa biết, chỉ dẫn địa lý cũng là một nội dung nằm trong quyền sử dụng sở hữu trí tuệ. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những sản phẩm mang tính nguồn gốc từ địa phương khu vực. Vậy đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì, tại…