Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

Có thể bạn chưa biết, chỉ dẫn địa lý cũng là một nội dung nằm trong quyền sử dụng sở hữu trí tuệ. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những sản phẩm mang tính nguồn gốc từ địa phương khu vực. Vậy đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì, tại…

Tư vấn kê khai sổ sách kế toán cho ngành xây dựng

Ngành xây dựng được xếp vào mã ngành nghề kinh doanh có tính tương đối phức tạp. Ngành xây dựng có rất nhiều các nội dung cần kê khai, nghiệp vụ và giao dịch phát sinh lớn. Do đó kế toán viên cần phải thực hiện rất nhiều bút toán một cách kỹ lưỡng và…